కోల్‌కతా లో వివాహ పెళ్లికూతురు మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌లు

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 10,000 – 15,000

అతిధుల హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 2,000 – 6,000

అతిధుల మేకప్

₹ 2,000 – 6,000

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 10,000 – 20,000

అతిధుల హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 1,000 – 2,000

అతిధుల మేకప్

₹ 2,000 – 5,000

Naheed Begam

Event buzz

20 మరిన్ని చూపించు