कोलकता मधील लग्नाचे व्हिडिओ शूटिंग करणारे

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 30,000 – 65,000

लग्नाआधीचा व्हिडिओ

₹ 65,000 – 95,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 5,000 – 6,000

लग्नाआधीचा व्हिडिओ

₹ 10,000 – 50,000

स्टुडिओ फिल्मिंग, दर ताशी

₹ 1,000 – 2,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 30,000 – 1,00,000

लग्नाआधीचा व्हिडिओ

₹ 50,000 – 1,00,000

स्टुडिओ फिल्मिंग, दर ताशी

₹ 3,000 – 10,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 32,000 – 52,000

लग्नाआधीचा व्हिडिओ

₹ 22,000 – 55,000

स्टुडिओ फिल्मिंग, दर ताशी

₹ 1,200 – 2,500

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 15,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 15,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 15,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 55,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 35,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 3,50,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 60,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 1,00,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 15,000 – 25,000

लग्नाआधीचा व्हिडिओ

₹ 25,000 – 35,000

स्टुडिओ फिल्मिंग, दर ताशी

₹ 10,000 – 15,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 35,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 25,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 20,000 पासून

20 अधिक दर्शवा