कोलकता मधील नववधूचे मेकअप कलावंत

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 10,000 – 15,000

पाहुण्याचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 2,000 – 6,000

पाहुण्याचा मेकअप

₹ 2,000 – 6,000

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 10,000 – 20,000

पाहुण्याचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 1,000 – 2,000

पाहुण्याचा मेकअप

₹ 2,000 – 5,000

Naheed Begam

Event buzz

20 अधिक दर्शवा