कोलकता मधील लग्नाचे नियोजक

तयार लग्न

₹ 1,00,000 — 1,00,00,000

लग्नाचे व्यवस्थापक

₹ 7,000 — 15,000

तयार लग्न

₹ 3,00,000 — 12,00,000

लग्नाची योजना

₹ 1,50,000 — 6,00,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 5,00,000 — 20,00,000

तयार लग्न

₹ 30,000 — 1,00,00,000

लग्नाची योजना

₹ 10,000 — 50,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 30,000 — 1,00,00,000

तयार लग्न

₹ 2,00,000 — 15,00,000

20 अधिक दर्शवा