कोलकता मधील लग्नाचे केटरिंग

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 700 – 3,000

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 300 – 3,000

कॉफी ब्रेक, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 20 – 50

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 399 – 2,250

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 399 – 2,250

कॉफी ब्रेक, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 300 – 1,450

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 850 पासून

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 500 पासून

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 450 – 1,200

20 अधिक दर्शवा