कोलकता मधील लग्नाचे केटरिंग

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 399 – 2,250

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 399 – 2,250

कॉफी ब्रेक, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 300 – 1,450

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 700 – 1,500

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 700 – 1,500

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 500 पासून

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 450 – 1,200

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 150 – 2,500

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 300 – 2,500

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 300 – 2,500

गोड पदार्थ

₹ 10 – 100

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 600 – 1,600

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 600 – 1,600

20 अधिक दर्शवा